Nasz zespół

Członkowie Smart City PW są studentami wielu wydziałów Politechniki Warszawskiej. Jesteśmy interdyscyplinarnym, rozwijającym się teamem, który chce realizować wizje inteligentnych miast. Uważamy, że nauka nie powinna zamykać się na uczelni, ale służyć każdemu człowiekowi, dlatego nasze projekty realizujemy m.in. we współpracy ze społecznościami miejskimi, administracją publiczną oraz środowiskiem biznesowym. Opiekunem koła jest dr inż. arch. Anna Tofiluk.

Wojciech Łęcki
Prezes Zarządu
Transport-Inżynieria Bezpieczeństwa

Dominika Ćwiklińska
Wiceprezes Zarządu
Inżynieria Środowiska

Marek Józefowski
Wiceprezes Zarządu
Gospodarka Przestrzenna

Katarzyna Sowińska
Wiceprezes Zarządu
Gospodarka Przestrzenna

inż. Maciej Szypulski
Wiceprezes Zarządu
Geodezja i Kartografia

Michał Bujniewicz-Uppal
Mechatronics

Kajetan Chodorowski
Inżynieria Materiałowa

Przemysław Chojecki
Inżynieria i Analiza Danych

Piotr Czapnik
Automatyka i Robotyka

Michał Gąsior
Biotechnologia

Łukasz Kawiński
Power Engineering

Filip Kowalski
Data Science

Konrad Kozłowski
Budownictwo

Monika Kupska
Mechatronics

Piotr Kwieciński
Architektura

Tomasz Michalak
Biogospodarka

Katarzyna Mordaszewska
Biogospodarka

Danuta Nałęcz
Biogospodarka

Maciej Paluch
Automatyka i Robotyka

Maciej Rzewuski
Geoinformatyka

Zuzanna Santorowska
Informatyka

Gabriela Szewczuk
Geoinformatyka

Maciej Szymański
Automatyka i Robotyka

Jakub Szypuła
Inżynieria i Analiza Danych

Filip Wieczorek
Mechatronika

Bartosz Wiktorzak
Geoinformatyka

Międzywydziałowe Koło Naukowe „Smart City”

Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Lądowej 

ul. Lecha Kaczyńskiego 16, 00-637 Warszawa |  mknsc@il.pw.edu.pl

© 2017 by Smart City PW | Created by Kacper Skawiński